Helsingør, den 25. marts 2006

 

Årets ordinære generalforsamling fandt som sædvanlig sted i Rugbyklubbens klublokale, Hovmarken Vapnagård fredag den 24. marts 2006.

1)     Valg af dirigent m.m. Formanden Mogens bød de mange fremmødte velkommen. Der var udover bestyrelsen (-Brian) 4 fremmødte. Henrik blev valgt til stemmetæller og dirigent. Undertegnede blev ikke overraskende valgt til referent (referenten er jo også sekretær). Det blev endvidere konstateret af GF var lovligt varslet.

2)    Formandens beretning. Mogens fremlagde sin beretning, han kom blandt ind på fester, sommerfesten blev desværre aflyst på grund af for få tilmeldinger, julefrokosten blev gennemført et nyt sted, forandring fryder jo altid, det er beklageligt med sent afbud til julefrokosten, det koster unødvendigt penge til mad til de ikke fremmødte. I den kommende sæson er der 2 oprykningspladser på spil. Der var i den forgangne sæson en bustur. Der har ikke været den store tilslutning til busture, men det skyldes nok Elite 3000 ´s placering i de lavere rækker.

3)    Kassererens beretning. Henrik havde ikke så mange kommentarer til regnskabet, som blev forelagt på mødet. Regnskabet viste et beskedent overskud, men der havde jo heller ikke været så mange aktiviteter i det forgangne år, en fest og en bustur.

4)    Forslag fra bestyrelsen. Punkt a og b blev vedtaget, se venligst dagsorden fra indkaldelsen. Bestyrelsen ønskede at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer på grund af vigende medlemstal. John ønskede at fratræde efter mange år i bestyrelsen og Brian modtog ikke genvalg.

5)    Indkomne forslag. Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag.

6)    Valg til bestyrelsen.

a.      Kasserer. Henrik blev genvalgt.

c.      Bestyrelsesmedlem. Steen blev genvalgt.

d.     Suppleant. Steen Sabroe blev genvalgt.

e.     Revisor. Ligeledes genvalgt.

7)      Eventuelt. Denne generalforsamling varede en ½ time! Foreningen gav en øl til de fremmødte. Ole Olsen spurgte til trøjer og halstørklæder, den nye bestyrelse kunne oplyse, at de havde holdt et møde med Jens Glavind, som står i spidsen for Elite 3000, mødet handlede blandt andet om trøjer og sæsonkort. Det er meningen, at medlemmerne i lighed med sidste sæson kan købe et kort til halv pris.

Referent