Sandheden skal gøre Eder frie !

 

Fredag den 21. september  2007

 

Her er Radio Holger Internet. 

Hvad den muhamedanske verdens hensigt med Danmark er, det er vel efterhånden temmelig klart, og skulle man stadig være i tvivl om dette, så kan man jo f.eks. læse følgende uddrag fra dagpressen den 19. september. Jeg citerer: »En hjemmeside tilknyttet al-Qaeda efterlyser selvmordsbombere til at udføre et angreb i Danmark. Militante islamister med tilknytning til al-Qaeda har forsøgt at hverve folk, der er villige til at sprænge sig selv i luften i et selvmordsangreb mod Danmark. Angrebet, der hverves til, skulle være en hævn for Jyllands-Postens Muhammed-tegninger. Det afslører det anerkendte amerikanske SITE Institute i en rapport. SITE Institute overvåger islamistiske hjemmesider og fandt beskeden om Danmark på hjemmesiden al-Ekhlaas' debatforum, der kræver en adgangskode. »Her registrerer vi selvmordsbrigaden, som er på vej mod Danmark (...) Jeg beder jer om at registrere jeres navne for at sprede frygt blandt det danske folk og vise det, hvor højt vi elsker Allahs budbringer (...) Det vil være mig en ære at være den første selvmorder,« lyder beskeden fra en islamist, der kalder sig Abu al Bara'a al-Dosri og hævder at være tilknyttet al-Qaeda. Adskillige personer har frem til 6. september svaret, at de gerne melder sig til missionen. En skriver: »Jeg ønsker at få den ære at hævne vores elskede Muhammed (...) Brug mere tnt og gør detonatoren dobbelt så stor. Allah er stor.« Og hvad er det så, at man nu er i tvivl om? De muhamedanske fanatikeres fjendskab mod Danmark og danskerne kan ingen længere være i tvivl om, og det eneste som man med rette stadig kan være i tvivl om er, hvornår bomberne begynder at springe i Danmark? Det er altså på høje tid, at man forholder sig bevidst til truslen om muhamedansk terror og indstiller sig på at reagere på en terroraktion, så man kan handle hurtigt og beslutsomt i situationen. Vore myndigheder kan vi slet ikke stole på i denne forbindelse, politikere og embedsmænd er blot feje hunde, der kryber for de fremmede, og de vil bare med en klynken acceptere terroren og opfordre til besindighed. Denne feje holdning så vi allerede fra myndighedernes side i 1940-45, og nu forbereder myndighederne sig på noget lignende. De danske myndigheder vil overhovedet ikke foretage sig andet efter en terroraktion end at samle ligene sammen og beklage i medierne, men det er slet ikke nok, og resten må folket så tage sig af. Derfor er det vigtigt allerede nu at overveje sine muligheder efter en muhamedansk terroraktion, kan man gøre noget selv og i givet fald hvordan? 

Anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft i Danmark er et led i en gigantisk svindel, og det danske erhvervsliv er svindleren. Hovedparten af østarbejderne på de danske bygge-pladser har således hverken arbejds- eller opholdstilladelse, fordi de er udstationeret fra en virksomhed med postadresse i deres hjemland. En helt ny undersøgelse fra Københavns Universitet viser, at det er tilfældet for mere end to ud af tre østarbejdere i byggeriet. »Når folk er udstationeret fra et polsk firma, er de nærmest usynlige i det danske system. Vores opgørelse viser, at der er omkring 11.000 udstationerede østarbejdere i byggeriet, et tal der indtil videre slet ikke har figureret i debatten. Men det er netop dem, der får de laveste lønninger, og som fagforeningerne har sværest ved at tegne overenskomst for«, siger Jens Arnholtz Hansen, forskningsassistent på forsknings-centret FAOS på Københavns Universitet. Ja, der er kun én grund til at anvende udenlandsk arbejdskraft, og det er at svindle sig til billig arbejdskraft. De fremmede arbejdere burde omgående smides ud landet, så normale forhold på arbejdsmarkedet kan genskabes. Og selvfølgelig kan vi danskere udføre alt det arbejde, der skal udføres i vort land. 

De danske myndigheder modtager jævnligt informationer fra danske virksomheder om udlændinges formodede svindel med at få et forretningsvisum til Danmark. Selv om den nye ordre til Kina ser tillokkende ud, skal danske virksomheder fortsat tage sig i agt. For på trods af en række kontroltiltag i Udenrigsministeriet og Integrationsministeriet forsøger udenlandske svindlere - ikke mindst fra Kina - fortsat at misbruge de danske regler for brug af forretningsvisum. Typisk foregår det ved at fingere en ordre hos en dansk virksomhed, som derefter bliver bedt om at være behjælpelig med et invitationsbrev til et besøg hos den danske virksomhed. Udlændingene har dog i svindelsagerne ingen planer om at dukke op hos den danske virksomhed, men i stedet bruges det danske visum til at få adgang til Schengen-landene. 

Voldsorgierne i fremmedmiljøet fortsætter. En 43-årig indvandrer blev onsdag morgen indlagt med adskillige brud, efter han blev gennembanket af tre unge indvandrere. Den 43-årige mand, der stammer fra Marokko, ville stoppe de tre indvandreres vold mod to tilsyneladende tilfældige drenge på Mozarts Plads i Københavns Sydhavn. Men da han blandede sig i slagsmålet, vendte de tre voldsmænd sig mod ham og overdængede ham med slag og spark. Manden væltede omkuld, men de fortsatte deres vold i flere minutter, hvor de sparkede og slog den forsvarsløse mand. Politiet ankom kort efter overfaldet til stedet, hvor de anholdt de tre voldsmænd på henholdsvis 20, 21 og 27 år. Offeret blev med ambulance kørt på hospitalet, hvor han endnu er indlagt med flere knoglebrud. De tre mænd fremstilles i grundlovsforhør, hvor de sigtes for grov vold. Ja, blandt de fremmede er volden blevet en livsform, og det er vel så kulturberigelsen. 

Fra Dansk Folkeparti kom der efter weekenden følgende pressemeddelelse: »Dansk Folkepartis partisekretær, Poul Lindholm Nielsen, meddeler: ”Merethe Egeberg Holm, Samsø, er i dag med øjeblikkelig virkning ekskluderet af Dansk Folkeparti. Eksklusionen sker på baggrund af de udtalelser, som Merethe Egeberg Holm i dag – efter at hun i weekenden fik en advarsel – fremkommer med, og som er til skade for Dansk Folkeparti”. ”Jeg var søndag to gange telefonisk i kontakt med Merethe Egeberg Holm, som over for mig begge gange meddelte, at hun selv, for ikke at skade Dansk Folkeparti, agtede at udmelde sig af partiet. Denne meddelelse tog vi til efterretning, og erklærede os tilfredse med.” ”Vor overraskelse var derfor stor, da vi i dag via pressen blev orienteret om, at Merethe Egeberg Holm alligevel ikke vil forlade partiet, og tilmed ledsagede den besked med en række urimelige angreb på Dansk Folkeparti, idet hun tilføjede, at hun alene trak sin udmeldelse tilbage for at – som hun udtrykte det – lave brand i gaden.” ”Da Hovedbestyrelsen har ansvaret for det store og ihærdige arbejde, som Dansk Folkepartis folketingsgruppe og partiets andre tillidsfolk udfører, og hvilket har betydet, at Danmark nu er på den rette kurs, indebærer dette bl.a., at Hovedbestyrelsen agter at reagere hurtigt, når det skønnes, at medlemmer ved deres handlinger og udtalelser skader Dansk Folkeparti.” Udover disse bemærkninger ønsker hverken partisekretær Poul Lindholm Nielsen eller Hovedbestyrelsens medlemmer yderligere at kommentere partiets afsked med Merethe Egeberg Holm.« 

Denne pressemeddelelse må nødvendigvis undre, for hvordan i alverden kan Poul Lindholm Nielsen påstå, at Danmark nu er inde på rette kurs, når der er langt flere fremmede i landet end nogensinde tidligere? Er det virkeligt den rette kurs efter Dansk Folkepartis opfattelse? Vi troede faktisk at Dansk Folkeparti havde en lidt mere ansvarlig holdning. Også selve eksklusionen af Merethe Egeberg Holm må undre, for når hun på landsmødet siger »ud med muhamedanerne og velkommen til jøderne«, så passer det da godt sammen med den holdning som flere i partitoppen tidligere har udtrykt. Og det er jo forståeligt, at man vil have muhamedanerne ud af landet, for det er jo netop det, der er nødvendigt, men hvorfor i alverden man så samtidigt skulle byde jøderne inden for, det er helt uforståeligt. Der er ingen fornuftig sammenhæng i sådanne udsagn, men alligevel er det jo denne ulogiske holdning, man har mødt igen og igen i ledelsen af Dansk Folkeparti, og derfor må det jo undre, at Merethe Egeberg Holm skal ekskluderes for at udtrykke den på landsmødet. Der er noget meget mærkeligt ved Dansk Folkeparti, man vil gerne være imod indvandringen, men man tør alligevel ikke rigtigt, og det uafklarede i partiets holdning kommer så til udtryk gennem mærkelige ulogiske udtalelser, der det ene øjeblik er tilladte i partiet for i det næste øjeblik at føre til eksklusion. 

Den 18. september offentliggjorde Poul Vinther Jensen på Den Danske Forenings hjemmeside følgende kommentar til en dom i Københavns Byret. »Afgørelse, - men? Venstres Birthe Rønn Hornbeck blev mandag den 17. september frifundet for injurier af Københavns Byret. Sagen var anlagt af folketingsmedlem for Dansk Folkeparti Jesper Langballe. Striden handlede om, at Birthe Rønn Hornbech i sin bog "Tale er guld" fra 2006 citerede Jesper Langballe for at sige, at ”muslimer er en pest over Europa”. Det var Jesper Langballe ikke tilfreds med, da han havde sagt, at " islam er en pest over Europa". Ifølge J. Langballe, var det en sammenligning af Hartvig Frichs’s berømte bog "Pest over Europa", hvor H. Frichs beskrev Nazismen og Fascismens hærgen i 30-ernes Europa. Men spørgsmålet er, om man kan skille disse begreber: Nazismen, var jo repræsenteret som en magt igennem Tyskland. Det vil sige det tyske Folk på godt og ondt. Derfor var de tyske soldater i Danmark 1940-45 en fjende, selvom mange af dem ikke var nazister. I dag er islam repræsenteret i Europa ved de ca. 20-22  millioner muslimer, som er kommet hertil igennem de seneste 40. år. Det er en "ny" magt. Hvis ikke disse muslimske mennesker var tilstede i Europa, - var der ingen islamisk tilstedeværelse i Europa, - herunder Danmark. Det er tilmed en  ekspansiv, og aggressiv kulturkreds, der allerede har sat sin magt igennem adskillige steder i de europæiske storbyer. En totalitær magt, der ikke vil det sekulære demokrati. Derfor er islams tilstedeværelse i Europa en ny besættelsesmagt. Eller sagt helt kontant, - en fjende. Den aktuelle terror-trussel, er netop en realitet, - fordi terror-netværkerne har en mulighed for at få tilhængere iblandt de herboende muslimer. Dermed være ikke sagt, at alle muslimer støtter sharia-loven, med al dens negativitet og  islamisk terror. Men Islams tilstedeværelse i Europa i dag, - er nutidens pest over Europa!!!« Og det var så en kommentar af Poul Vinther Jensen fra Den Danske Forening. 

Også i Sverige opdager man efterhånden, hvordan muhamedanske grupper reagerer på ytringsfriheden. Mange svenske virksomheder bliver således truet med blandt andet boykot af de muhamedanske grupper. Truslerne fremføres på gruppernes hjemmesider på internettet. Flere end 100 svenske firmaer er blevet truet, blandt andet SAS, H&M, Alfa Laval, TV4 og den dansk-svenske mejerikoncern Arla. Oplysningerne er samlet af det private amerikanske Site-Institut, der overvåger de muhamedanske gruppers hjemmesider på internettet. Baggrunden for truslerne er tegningen af den svenske kunstner Lars Vilks, der har tegnet Muhammed som en snavset hund. Tegningen har været bragt i mange aviser, efter at avisen Nerikes Allehanda som den første offentliggjorde den. De muhamedanske grupper har lagt firmaernes adresser, kort og logoer ud på internettet. På hjemmesiderne opfordres folk til at boykotte virksomhedernes produkter eller til "at tage et opgør" med dem. 

Dansk Folkeparti kræver, at regeringen endeligt tager afstand til Tyrkiets status som kandidatland i EU. Ophævelsen af forbuddet mod at bære tørklæde på højere læreanstalter i Tyrkiet beviser ifølge EU-ordfører Morten Messerschmidt (DF), at den tyrkiske regering bevæger sig med hastige skridt mod en islamisk stat. - Tyrkiet beviser med al tydelighed, at landet med hastige skridt styrer mod muslimsk fundamentalisme, og at det såkaldte demokrati i Tyrkiet siden Atatürk kun har været et tyndt lag fernis, som blev holdt på plads af det tyrkiske militær og en lille snæver magtelite, udtaler Morten Messerschmidt. Han vil på et allerede indkaldt samråd i Europaudvalget med udenrigsminister Per Stig Møller (K) kræve, at regeringen gør op med den hidtidige holdning om, at Tyrkiet er kandidatland til EU. 

Den arabiske partileder for Ny Alliance Naser Khader bliver nu angrebet af sine egne, og dette interne arabiske opgør har drevet ham bort fra et møde. Naser Khader måtte afbryde et foredrag i Kokkedal, fordi han blev skubbet og truet på arabisk. Khader var mødt op i det lokale medborgerhus for at snakke om demokrati, men ved ankomsten blev han mødt af en gruppe indvandrerknægte, der kom med arabiske tilråb til ham. Så få minutter efter Khader var kommet, sad han igen i bilen på vej mod hjemmet i København. - Det var død-ubehageligt. Der var også nogle af de unge, der skubbede lidt til mig. Det lagde mine vagter mærke til, og vi vurderede, at stemningen var for fjendtlig til, at jeg kunne gennemføre foredraget, fortalte en tydeligt rystet Naser Khader et par timer efter episoden. Ja, at tale om demokrati i en indvandrerghetto har sin pris, det kommer ingen godt fra, heller ikke en araber som Naser Khader. 

Og så spørgsmål til Radio Holger 

En lytter fra Sundby skriver, hvorfor ingen tør sige, at indvandringen medfører urent blod i landet? Lytteren spørger også, om jeg går ind for at repatriere andre end muhameda-nerne, og om jeg ønsker, at racisme skal være tilladt? 

Med hensyn til det første spørgsmål, så er der nok ingen, der siger sådan, fordi der jo snarere er tale om fremmed blod end om egentlig urent blod. Mens talen om urent blod vel er udtryk for en nærmest etisk bedømmelse, så er talen om fremmed blod en mere objektiv bedømmelse, som de fleste nok vil foretrække. For de fremmede har naturligvis fremmed blod i årene, hvad ellers? Og til det andet spørgsmål kan jeg svare, ja, jeg ønsker alle fra Afrika og Asien repatrieret, og det er uden undtagelse. 

Til det tredje spørgsmål må jeg svare, jamen, racisme er sandelig tilladt, for det er en misforståelse, at den såkaldte racismeparagraf 266b kriminaliserer racisme, det er der slet ikke tale om. Denne vanvittige censurparagraf kriminaliserer kun ganske bestemte og såkaldte nedsættende eller forhånende udsagn om minoriteter, og anvendelsen af sådanne udsagn er slet ingen forudsætning for hverken racistisk teori eller praksis. For at illustrere dette, kan jeg oplyse, at ingen af racismens teoretiske hovedværker er i modstrid med racismeparagraffen, og hvis f.eks. Alfred Rosenbergs hovedværk Det tyvende Århun-dredes Myte blev udsendt i dag, så ville end ikke dette værk blive opfattet som værende en krænkelse af racismeparagraffen, simpelthen fordi der heller ikke i dette centrale nazistiske værk overhovedet findes udsagn, der er kriminaliseret af racismeparagraffen. Man kan altså udmærket tænke sig en teoretisk og praktisk racisme, der er helt lovlig, men når folk almindeligvis ikke opfatter det på denne måde, så skylder det jo kun, at politikerne og journalisterne forsøger at skræmme folk med racismeparagraffen ved at lade som om, at den kriminaliserer enhver form for racisme eller modstand mod indvandringen. Men det er altså slet ikke tilfældet.

                Tilbage

 

Radio Holger. Boks 1848, 2300 København S.  

Kontakt på E-mail: fmicopenhagen@post.tele.dk