Sandheden skal gøre Eder frie !

 

Onsdag den 26. september  2007

 

Her er Radio Holger Internet 

Det må hilses med stor tilfredshed, at man nu har opgivet at føre en racismesag mod en række fremtrædende medlemmer af Dansk Folkeparti, der var blevet anmeldt via stikkercentralen Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination. De perverse jurister og landsforrædere på stikkercentralen havde konstrueret anmeldelser mod de pågældende medlemmer af Dansk Folkeparti på baggrund af løgnen om, at nogle borgere skulle have henvendt sig til dem i anledning af nogle islam-kritiske udtalelser, skønt det egentlige initiativ til anmeldelserne naturligvis som sædvanligt kom fra de modbydelige jurister ved centeret. Men for en gangs skyld nægtede man altså at gå videre på baggrund af stikkercentralens angiverier, og medierne skriver den 24. september følgende: »Statsadvokaten for København og Bornholm mener ikke, at flere frem-trædende medlemmer af Dansk Folkeparti gik over stregen, da de i foråret sammen-lignede tørklæder med hagekors og muslimer med nazisterne. Udtalelserne fra EU-parlamentarikeren Mogens Camre samt de to folketingsmedlemmer Søren Krarup og Morten Messerschmidt medførte en politianmeldelse fra Dokumentations- og Rådgiv-ningscenteret om Racediskrimination (DRC). Men politiadvokat Jens Rasmussen skriver i afgørelsen, at 'statsadvokaten har ved sin afgørelse navnlig lagt vægt på, at de nævnte politikere som medlemmer af henholdsvis Folketinget og Europaparlamentet for Dansk Folkeparti har taget aktiv del i den politiske debat for en restriktiv udlændingepolitik bl.a. vendt mod muslimer'. - De anmeldte ytringer er fremsat i den forbindelse. Der gælder i denne situation en særlig vidtgående ytringsfrihed for politikere om kontroversielle samfundsanliggender, hedder det i afgørelsen.«  

Ja, skønt vi jo kun kan være tilfredse med afgørelsen, så er politiadvokat Jens Rasmus-sens bemærkninger om politikeres ytringsfrihed helt hen i vejret, for i et demokrati har alle ytringsfrihed, uanset om de er politikere eller ej, og politikere har aldeles ikke større ytringsfrihed end alle andre. Politiadvokat Jens Rasmussen har åbenbart ikke lært sin demokratiske børnelærdom, og han burde sættes på skolebænken igen. Og hvad han først burde lære, det er naturligvis, at det overhovedet ikke kommer anklagemyndigheden ved, hvad folk siger angående de fremmede, og at myndighederne bare skal blande sig helt uden om. Vi har alt for længe været udsat for de feje myndigheders censur, der alene udøves for at lefle for de fremmede. Mange politifolk, anklagere og dommere optræder som usle spytslikkere for de fremmede, og disse lakajer forfølger konsekvent danskere, der vover at sige sandheden om de fremmede, og denne foragtelige optræden undskylder de ved at henvise til den berygtede censurparagraf 266b, som om et stykke papir kan retfærdiggøre forfølgelsen af folk, der bare vil sandheden. Jurister har Fanden skabt i sin vrede, og det er et råddent samfund, der lader jurister bestemme, hvad andre skal mene eller sige. Og de elendige juridiske slyngler i stikkercentralen Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination kan ikke tåle, at deres beskidte anmeldelser ikke fører til retssager, og statsadvokatens beslutning om ikke at retsforfølge medlem-merne af Dansk Folkeparti fører således til, at man påklager afgørelsen, oplyser slynglen og centerlederen Niels-Erik Hansen. 

Og mens vi er ved slynglerne, så chikaner kommunister og 68ere blandt lærerne på gym-nasierne de elever, der støtter Dansk Folkeparti. Medierne skriver den 26. september følgende: »Medlemmer af Dansk Folkepartis Ungdom (DFU) oplever mobning fra gymnasielærere, der kalder dem racister og nazister. Gymnasielærere er normalt glade for politisk engagerede elever, men åbenbart ikke hvis det er engagement i Dansk Folkepartis Ungdom, viser en ny undersøgelse. Her oplever samtlige interviewede DFU-medlemmer, at lærere mobber dem ved for eksempel at kalde dem racist eller nazist eller passivt iagttage klassekammeraters latterliggørelse. Undersøgelsen, der er lavet af sociologistuderende på Københavns Universitet, baserer sig på interviews med 10 DFU-medlemmer landet over, men den kan godt være udtryk for en generel tendens. Det mener forsker i unge og politik på Aalborg Universitet Johannes Andersen. - Jeg tror faktisk, at der er rimeligt meget medvind til sådan noget der. Det er næppe usædvanligt, at kritik af DF har nemmere ved stiltiende at blive accepteret end kritik af venstrefløjen, siger han.« Ja, netop, kritik og chikane af elever med tilknytning til Dansk Folkeparti bliver uden videre accepteret, og derfor deltager de feje lærere også i mobningen, for det er så herligt nemt, så er man jo på den rette side, men eleverne med DF-sympatier skal slet ikke finde sig i chikanen, og de skal svare voldsomt igen. Bliver disse elever kaldt for racister eller nazister af lærere eller andre elever, så skal de svare ved at kalde de pågældende for beskidte kommunistsvin og perkerlakajer. Det er meget vigtigt, at de nationalt indstillede ikke lader sig chikanere, heller ikke af de modbydelige 68-lærere, og kan chikanen ikke stoppes på anden måde, så må de tilkalde deres venner og gøre det klart for de venstreorienterede, hvad en sådan chikane koster. De venstreorienterede elever og lærere er store i flok, men over for en lige så stor flok er de ikke noget. 

At de venstreorienterede er et virkeligt problem for friheden, det ses også andre steder end på gymnasierne. Fyns politi anholdt således tirsdag aften 23 autonome forud for et foredrag med journalisten og forfatteren Erik Haaest på Svendborg Bibliotek. De 23 unge, der af politiet blev beskrevet som autonome typer, var mødt op for at blokere foredraget, som de mente gav udtryk for højreorienterede politiske holdninger. - Demonstrationen var ikke anmeldt. Og da formålet med demonstrationen ikke var lovlig, kunne de heller ikke anmelde den på stedet, så vi bad dem fjerne sig, og det efterkom de ikke, siger vagthavende fra Fyns Politi. Man skal her lægge mærke til, hvad den unge venstreorienterede slyngel her siger, for han mener åbenbart, at højreorienterede synspunkter overhovedet ikke må komme til udtryk, og at man derfor har ret til at blokere møder, hvor dette kunne ske. Dette er naturligvis fuldstændigt imod demokratiets principper, og man skal da heller ikke finde sig i denne venstreorienterede pøbels optræden. For en gangs skyld gjorde politiet sit arbejde, og det er udmærket, men forsøget på at blokere mødet burde også udløse hårde straffe til de venstreorienterede. 

At de fremmede i landet medfører et fantastisk svineri med borgernes penge, det kan jo ikke ligefrem siges at være noget nyt, men hvor stort et svineri der rent faktisk er tale om, det kan nok stadig overraske de fleste. Vi citerer fra medierne den 22. september: »Millioner spildt på voldelig 14-årig. Et 14-årigt, farligt problembarn slider hær af pædagoger op med evig vold og hærværk - og nu også drab. En livsfarlig, spinkel 14-årig dreng har i løbet af et halvt år taget magten over det sociale system i Århus. Han har tæmmet en hær af pædagoger og psykiatere. Det er således oplyst, at en månedlig udskrivning på mindst 600.000 skattekroner til pædagogisk mandsopdækning af drengen reelt har været spild af penge. Først fik Hilals og en vens rablende vildskab lukket to fritidsklubber i Gellerupparken i sommer, senere satte han fire socialpædagoger skakmat i en lejlighed i Odder. Og trods massiv oppasning lykkedes det ham lørdag at gøre sig usynlig i nogle minutter og lemlæste en tilfældig 42-årig mand med dødelige knivstik på en p-plads vest for Århus. Nu er Hilal for en tid gemt af vejen på en lukket sjællandsk institution, mens hans sagesløse offer fredag døde af sine kvæstelser, og socialudvalget og psykiatrien i Århus Kommune slikker sårene. Ingen forsøg på at tæmme drengen har været for dyre. Han har været indlagt på psykiatrisk hospital, han har været mands-opdækket af socialpædagoger i en lejlighed og i et sommerhus, og han har været i stuearrest hos sine forældre. På én dag i august blev han hentet fire gange af politiet efter at have barrikaderet sig, truet med stikvåben, forårsaget trafikuheld og begået indbrud med sine desperate oppassere i hælene. Rådmand Gert Bjerregaard vil nu ’se fremad’. Han er klar til at skyde flere millioner i holdbare mirakelløsninger. Også i den konkrete sag. – Handlede det kun om økonomi, så kunne jeg sagtens skaffe opbakning til at betale de regninger. Men jeg tror ikke på mere mandskab. Løsningen må være, at vi udvider paletten og f.eks. skrider tidligere ind med fjernelser uden forældresamtykke, mener han. Socialudvalget i Århus Kommune har i første omgang valgt at holde hånden over de medarbejdere, der svigtede opsynet med den 14-årige dreng, der nu formelt er sigtet for drab.« 

Dette er jo det glade vanvid, en afsindig og forbryderisk indvandrerknægt får lov til at ruinere Århus Kommune og dræbe sagesløse, og den eneste straf han får, det er endnu mere service fra kommunens side. Rådmand Gert Bjerregaard må ikke være ved sin fornufts fulde brug, når han vil ofre endnu flere millioner af skatteydernes penge på indvandrerknægten. Hvorfor man ikke sender denne djævleunge til Mellemøsten, hvor han stammer fra, det er helt ubegribeligt. Det kan da ikke være meningen, at de danske skatteydere i Århus skal finansiere dette vilddyr i menneskeskikkelse og derfor spare på alt muligt andet. Hvis indvandrerknægten blev sendt til Mellemøsten, så var der jo også den mulighed, at han blev slået ihjel, og det ville sandelig ikke være den dårligste udgang på denne historie. 

Og så er der en dansk pige, der omgikkes de fremmede, og derfor har fået den skæbne, som nærmest er uundgåelig i den situation. Den 23. september oplyser medierne: »Den 22-årige Taher Hamade har tilstået drabet på sin ekskæreste Mette, som døde af fire skud tirsdag aften. Den 22-årige Taher Hamade har tilstået drabet på sin ekskæreste, den 18-årige Mette Marie Storm. Det skete under et åbent retsmøde søndag formiddag i Lyngby. Taher Hamade, der som ekskæreste til den dræbte har været eftersøgt siden tirsdag, indrømmede overfor dommeren at have skudt Mette. Under retsmødet kom det frem, at den unge teenagepige var blevet dræbt af fire skud - heraf et i hovedet. Den sigtede ville under grundlovsforhøret ikke udtale sig yderligere om sagen, da han har anmodet om at få beskikket en ny forsvarer. Han blev varetægtsfængslet i fire uger og skal nu mentalundersøges.« Ja, jeg er hverken overrasket eller har nogen medlidenhed med Mette Marie Storm, for hun vidste udmærket, hvad det betyder at fraternisere med de fremmede. Utallige gange før er det samme sket, og alligevel er der stadig danske kvinder og piger, som har med de fremmede at gøre, og disse kvinder og piger fortjener deres skæbne. At ligge i med de fremmede er en synd, og syndens sold er som bekendt døden. 

Forfatteren Jørgen Misser, der har udgivet to islam-kritiske bøger, er nu gået under jorden efter hærværk mod hans hjem og trusler på livet. Jørgen Missers bog med den sigende titel De onde kræfter er månedens bog på Esbjerg Bibliotek, hvor forfatteren skulle have holdt foredrag, men det måtte aflyses. "Vores tålmodighed med dig er slut. Hvis du fortsætter dine hadefulde angreb mod os muslimer, vil du snart få samme skæbne som Theo van Gogh." Den besked fik Jørgen Misser forleden på åben gade i Århus af fire unge arabisk udseende mænd. Samtidig tog de billeder af ham og hans to hunde, og det har nu fået forfatteren til at gå under jorden, skriver Jyske Vestkysten. Ja, de fremmede fører sig frem som om de var herrer i landet, hvornår vågner vi dog op og fordriver de fremmede? 

Man bliver ved med at bilde folk ind, at den muhamedanske terror nok ikke kommer til Danmark, men det er noget forrykt sludder. Vi har tusinder af fanatiske muhamedanere i landet, og det er det afgørende. Den muhamedanske terror vil komme til Danmark, simpelthen fordi de fremmede muhamedanerne er her i et uhyre stort antal og de potentielle terrorister findes iblandt dem, så enkelt er det. Hvorfor nu det? Fordi terroristerne rekrutteres blandt de muhamedanske indvandrere, terroristerne skjules blandt de muhamedanske indvandrere, og terroristerne uddannes, forsynes og betales af de muhamedanske indvandrere med nogle af de penge, som de europæiske myndigheder giver indvandrerne. De muhamedanske indvandrersamfund i Vesteuropa føder altså den muhamedanske terror, og derfor må de muhamedanske samfund også være ansvarlige for den muhamedanske terror. Men myndighederne beroliger bare, og det vil de blive ved med lige indtil bomberne begynder at sprænge, trods det, at der kommer flere og flere advarsler mod den muhamedanske terrorisme. 

Og til sidst et læserbrev fra en lytter. Jeg citerer: »Landsforræderne iblandt os. I takt med den stigende indvandring fra den muslimske verden, med familiesammenføringer, grønt kort, ordninger etc., er muslimernes medbragte religion nu blevet et hit blandt unge danskere, - der i disse år konverterer til islam. Konverteringen blandt de unge 'gammeldanskere' er et udtryk for moderne antiracisme, tolerance, frisind, og ønsket om at finde en identitet samt en mening og forståelse med livet. Har vi danskere på få år allerede glemt vores kulturelle værdier, og har åbnet op for alskens fremmede religioner - eller er det noget der kommer sig af de mange farvede par og moderne MTV kultur?! En ting er sikkert, danskere, der af den ene eller den anden grund bliver muslimer, er at betragte som deciderede landsforrædere - og deres forfædre, der kæmpede og døde for Danmark, ville vende sig i deres grav. Skam jer over valget af en farvet partner og valget af islam – Danmark, vågn op, til kamp for Danmark!« 

                Tilbage

 

Radio Holger. Boks 1848, 2300 København S.  

Kontakt på E-mail: fmicopenhagen@post.tele.dk